Български English

PVC rollers

KP IDLER PVC ROLLERS

KP IDLER PVC ROLLERS
CODE D S de T A L min L max WEIGHT L=200 BY CM
KP5010 50 2,8 10 L-5 L+20 80 800 0,345 0,0124
KP6310 63 3 1000 0,42 0,0150
KP5011 50 2,8 CH11 L+22 800 0,389 0,0144
KP6311 63 3 1000 0,445 0,0170
KP5012 50 2,8 12 L+24 800 0,404 0,0151
KP6312 63 3 1000 0,481 0,0180
KP5014 50 2,8 14 L+1 800 0,475 0,0183
KP6314 63 3 1000 0,527 0,0210

KA IDLER PVC ROLLERS

KA IDLER PVC ROLLERS
CODE D S de T A L min L max WEIGHT L=200 BY CM
KA5010 50 1,5 10 L-5 L+20 80 1400 0,553 0,0241
KA6010 60 0,636 0,0278
KA5011 50 CH11 L+22 0,598 0,0262
KA6011 60 0,691 0,0299
KA5012 50 12 L+24 0,613 0,0268
KA6012 60 0,706 0,0305
KA5014 50 14 L+1 0,683 0,0300
KA6014 60 0,777 0,0337

YP IDLER PVC ROLLERS

YP IDLER PVC ROLLERS
CODE D S de T A L min L max WEIGHT L=200 BY CM
YP2006 20 1,5 6 L-4 L+12 80 400 0,084 0,0036
YP3008 30 1,8 8 L+16 0,157 0,0064
YP4008 40 2,3 700 0,201 0,0079
YP5008 50 2,8 L-7 800 0,253 0,0101
YP4010 40 2,3 10 L-4 700 0,252 0,0101
YP5010 50 2,8 L-7 L+20 800 0,304 0,0124

YA IDLER PVC ROLLERS

 YP IDLER PVC ROLLERS
CODE D S de T A L MIN L MAX WEIGHT L =200 BY CM
YA2006 20 1,5 6 L-4 L+12 80 400 0.180 0,0091
YA3008 30 8 L+16 0.297 0,0145
YA4008 40 700 0.378 0,0182
YA5008 50 L-7 800 0.463 0,0219
YA4010 40 10 L-4 700 0.428 0,0204
YA5010 50 L-7 L+20 800 0.514 0,0241

POLY-V driven PVC rollers

POLY-V driven PVC rollers
CODE D S de А P T A min A max WEIGHT L=200 BY CM
KAPVM 50 1,5 12 T+34 2,34 9 A-34 150 1200 0,448 0,015

POLY-V friction PVC rollers

POLY-V friction PVC rollers
CODE D S de А P T A min A max WEIGHT L=200 BY CM
KAPVF 50 1,5 12 T+34 2,34 9 A-34 150 1200 0,448 0,015

KPP PINION SPROCKET PVC ROLLERS

 KAP PINION SPROCKET PVC ROLLERS
CODE D S de А P F Z Dp T WEIGHT L=200 BY CM
KP50PS1211 50 2,8 12 T+34.5 1/2" 11,5 11 45,08 A-34.5 0,447 0,015
KP50PS1214 14 T+38 15 14 57,07 A-38 0,571 0,018
KP63PS1214 60 3 0,632 0,021
KP50PA1214 50 2,8 T+53 A-60 0,625 0,018
KP63PA1214 60 3 0,712 0,021

KAP PINION SPROCKET PVC ROLLERS

KAP PINION SPROCKET PVC ROLLERS
CODE D S de А P F Z Dp T WEIGHT L=200 BY CM
KA50PS1211 50 1,5 12 T+34.5 1/2" 11,5 11 45,08 A-34.5 0,656 0,027
KA50PS1214 14 T+38 15 14 57,07 A-38 0,779 0,03
KA60PS1214 60 0,848 0,034
KA50PA1214 50 T+53 A-60 0,795 0,03
KA60PA1214 60 0,864 0,034

KPF friction PVC rollers

KPF friction PVC rollers
CODE D S de А P F Z Dp T WEIGHT L=200 BY CM
KP50FS1211 50 2,8 12 T+34.5 1/2" 11,5 11 45,08 A-34.5 0,447 0,015
KP50FS1214 14 T+38 15 14 57,07 A-38 0,571 0,018
KP63FS1214 63 3 0,632 0,021
KP50FS1214 50 2,8 T+53 A-60 0,625 0,018
KP50FA1214 63 3 0,712 0,021

KAF friction PVC rollers

  KAF friction PVC rollers
CODE D S de А P F Z Dp T WEIGHT L=200 BY CM
KA50FS1211 50 1,5 12 T+34.5 1/2" 11,5 11 45,08 A-34.5 0,656 0,027
KA50FS1214 14 T+38 15 14 57,07 A-38 0,779 0,03
KA60FS1214 60 0,848 0,034
KA50FA1214 50 T+53 A-60 0,795 0,03
KA60FA1214 60 0,864 0,034

Changed address