Български English

Влачещи вериги (Загребващи вериги)

Влачещите (загребващи) вериги осигуряват ефективно и икономично обслужване на конвейери за насипни материали, дървени стърготини и други машинни изделия с подобни приложения. Характеристиките им включват оригинален дизайн на ролката за цялостно занитване към повърхността на звеното, което осигурява максимално носене, по-голяма сила и устойчивост на звената. Има възможност за термообработка и/или индукционно закаляване на частите на звеното.

Номер на веригата

СТЪПКА

ОПТИМ.
СИЛА

ДОПУСТ. РАБОТНО
НАТОВ.

СВЪРЗВ. ЗВЕНА

СРЕДНО ТЕГЛО

ОБЩА ШИРИНА

ДЪЛЖИНА НА ЛАГЕРА

ДИАМ. НА НИТА

ДЕБ. НА ПЛАНКАТА

ВИС. НА ПЛАНКАТА

MAKС. НА ПЛОЩ НА ВТУЛКАТА

mm

Kg

Pcs./Mtr.

Kg./Mtr.

А

B

C

D

E

F

mm

WD-102

127.000

23134.000

4627.000

7.87

17.9

235.0

196.9

19.1

9.5

38.1

161.9

WD-104

152.400

23134.000

4627.000

6.56

12.1

171.5

136.5

19.1

9.5

38.1

104.8

WD-110

152.400

23134.000

4627.000

6.56

17.9

298.5

260.4

19.1

9.5

38.1

228.6

WD-112

203.200

23134.000

4627.000

4.92

14.1

298.5

260.4

19.1

9.5

38.1

228.6

WD-116

203.200

23134.000

4627.000

4.92

20.5

393.7

358.8

19.1

9.5

44.5

330.2

WD-118

203.200

31752.000

6350.000

4.92

27.8

422.3

377.8

22.2

12.7

50.8

336.6

WD-120

152.400

31752.000

6350.000

6.56

27.4

304.8

260.4

22.2

12.7

50.8

222.3

WD-122

203.200

31752.000

6350.000

4.92

22.8

304.8

260.4

22.2

12.7

50.8

222.3

WD-480

203.200

31752.000

6350.000

4.92

25.4

368.3

323.9

22.2

12.7

50.8

279.4

УСИЛЕНА СЕРИЯ ВЛАЧЕЩИ ВЕРИГИ (XHD)

Номер на веригата

СТЪПКА

ОПТИМ.
СИЛА

ДОПУСТ. РАБОТНО
НАТОВ.

СВЪРЗ. ЗВЕНА

СРЕДНО ТЕГЛО

ОБЩА ШИРИНА

ДЪЛЖИНА НА ЛАГЕРА

ДИАМ. НА НИТА

ДЕБ. НА ПЛАНКАТА

ВИС. НА ПЛАНКАТА

MAKС. ПЛОЩ НА ВТУЛКАТА

mm

Kg

Pcs./Mtr.

Kg./Mtr.

А

B

C

D

E

F

mm

WD-120XHD

152.400

55339.000

11068.000

6.56

33.5

323.9

266.7

25.4

15.9

50.8

222.3

WD-118XHD

203.200

55339.000

11068.000

4.92

33.5

441.3

384.2

25.4

15.9

50.8

279.4

WD-122XHD

203.200

55339.000

11068.000

4.92

29.0

323.9

266.7

25.4

15.9

50.8

222.3

WD-480XHD

203.200

55339.000

11068.000

4.92

31.3

387.4

330.2

25.4

15.9

50.8

279.4

“SUPER HOG” и “WHOLE HOG” вериги

“SUPER HOG” ВЕРИГА – SH
“SUPER HOG” веригата е удебелена, с безшевно изработена ролка, монтирана на индукционно закален 1″ пин. Дизайнът на този тип вериги елиминира смачкването на ролката и намалява износването по време на поставянето на стелажите. ” SUPER HOG” веригите се използват при замятания, окачвания, повдигане на тежести и други приложения, които са по-сложни от обикновено.

“WHOLE HOG” ВЕРИГА – WH
“WHOLE HOG” веригата има същите характеристики като “SUPER HOG” веригата. Главната разлика е, че ролката е допълнително усилена, кръгла, но с по-голям по размер, омаслен нит. Този тип вериги се използват за още по-сложни и груби операции от “SUPER HOG” веригите.

Номер на веригата

СТЪПКА

ОПТИМ.
СИЛА

ДОПУСТ. РАБОТНО
НАТОВ.

СВЪРЗ. ЗВЕНА

СРЕДНО ТЕГЛО

ОБЩА ШИРИНА

ДЪЛЖИНА НА ЛАГЕРА

ДИАМ. НА НИТА

ДЕБ. НА ПЛАНКАТА

ВИС. НА ПЛАНКАТА

MAKС. НА ПЛОЩ НА ВТУЛКАТА

mm

Kg

Pcs./Mtr.

Kg./Mtr.

А

B

C

D

E

F

mm

WDRS118-SH WDRS118-WH

203.200

38783.000

7757.000

4.92

32.7

422.3

377.8

25.4

12.7

50.8

336.6

WDRS118-XHDSH WDRS118-XHDWH

203.200

55339.000

11068.000

4.92

36.5

441.3

377.8

25.4

15.9

50.8

336.6

WDRS120-SH WDRS120-WH

152.400

38783.000

7757.000

6.56

32.7

304.8

260.4

25.4

12.7

50.8

222.3

WDRS120-XHDSH WDRS120-XHDWH

152.400

55339.000

11068.000

6.56

35.7

323.9

260.4

25.4

15.9

50.8

222.3

WDRS122-SH WDRS122-WH

203.200

38783.000

7757.000

4.92

26.0

304.8

260.4

25.4

12.7

50.8

222.3

WDRS122-XHDSH WDRS122-XHDWH

203.200

55339.000

11068.000

4.92

29.8

323.9

260.4

25.4

15.9

50.8

222.3

WDRS480-SH WDRS480-WH

203.200

38783.000

7757.000

4.92

32.0

368.3

323.9

25.4

12.7

50.8

279.4

WDRS480-XHDSH WDRS480-XHDWH

203.200

55339.000

11068.000

4.92

34.2

387.4

330.2

25.4

15.9

50.8

279.4


Звена тип ” крило”

НОМЕР
НА ВЕРИГАТА

А*

H

J

M

mm

WD 102

368.3

38.1

9.5

82.6

WD 104

304.8

57.2

9.5

85.7

WD 110

431.8

57.2

9.5

85.7

WD 112

431.8

57.2

59.5

85.7

WD 113

431.8

57.2

9.5

85.7

WD 116

558.8

63.5

9.5

100.0

WD 118

558.8

63.5

12.7

90.5

WD 120

431.8

63.5

12.7

85.7

WD 122

431.8

63.5

12.7

85.7

WD 480

558.8

63.5

12.7

117.5

WD 120XHD

438.2

63.5

12.7

82.6

WD 118XHD

565.2

63.5

12.7

87.3

WD 480XHD

565.2

63.5

12.7

114.3


Звена C-1/2″, C-1, C-3, C-4

НОМЕР
НА ВЕРИГАТА

C-1/2*

C-1

C-3

C-4

B

J

H

B

J

H

B

J

H

B

J

H

mm

WD 102

171.5

9.5

38.1

171.5

9.5

38.1

171.5

9.5

44.5

171.5

9.5

76.2

WD 104

114.3

9.5

38.1

114.3

9.5

38.1

114.3

9.5

44.5

114.3

9.5

76.2

WD 110

235.0

9.5

38.1

235.0

9.5

38.1

235.0

9.5

44.5

235.0

9.5

76.2

WD 112

235.0

9.5

38.1

235.0

9.5

38.1

235.0

9.5

44.5

235.0

9.5

76.2

WD 113

228.6

12.7

38.1

228.6

12.7

44.5

228.6

12.7

44.5

228.6

12.7

101.6

WD 116

330.2

9.5

44.5

330.2

9.5

44.5

330.2

9.5

44.5

330.2

9.5

101.6

WD 118

342.9

12.7

50.8

342.9

12.7

44.5

342.9

12.7

50.8

342.9

12.7

101.6

WD 120

228.6

12.7

50.8

228.6

12.7

44.5

228.6

12.7

50.8

228.6

12.7

101.6

WD 122

228.6

12.7

50.8

228.6

12.7

44.5

228.6

12.7

50.8

228.6

12.7

101.6

WD 480

292.1

12.7

50.8

292.1

12.7

44.5

292.1

12.7

50.8

292.1

12.7

101.6


Сменен адрес