Български English

Типове за захващане на метални ролки

Типове за захващане на метални ролки от серия P

 

Тип "А"

Тип "А" Серия P200 Серия P300 Серия P400 Серия P500 Серия P600
C 4 4 4 4 4
F 9 9 9 12 12
d 20 20 20 25 30
CH 17 17 14/17 17/18 22

Тип "B"

Тип "B" Серия P200 Серия P300 Серия P400 Серия P500 Серия P600
G 13 13 13 13 13
E 15 15 20 20 25
d 15 15 20 25 30
M 08/10 08/10 10/12 14 16

Тип "C"

Тип "C" Серия P200 Серия P300 Серия P400 Серия P500 Серия P600
G 35 35 45 48 55
C 18 18 18 22 22
E 17 17 27 28 35
M 14 14 20 24 27

Типове за захващане на метални ролки от серия L

Тип "А"

Тип "A" Серия L100 Серия L120
G 5 5
F 9 9
d 10 12
CH 8 10

Тип "B"

Тип “B” L80 Серия L100 Серия L120 Серия
G 13 13 13
E 12 15 15
d 8 10 12
M 5 6 8

Тип "C"

Тип “C” L80 Серия L100 Серия L120 Серия
G 24 25 31
C 9 10 11
E 15 15 20
M 8 10 12

Тип "D" и "Е"

L70 СЕРИЯ
D/E ТИП 20 24 30 32 40 48 50
G 10 11 11,5 10,5 12 11,5 12
C 2 3 3,5 2,5 4 3,5 4
d 7 7 7 7 7 7 7
L80 СЕРИЯ
D/E  ТИП 24 30 32 40 48 50
G 11 11,5 10,5 12 11,5 12
C 3 3,5 2,5 4 3,5 4
d 8 8 8 8 8 8
L100 СЕРИЯ
D/E  ТИП 32 48 50
G 12 13,5 14
C 2 3,5 4
d 10 10 10
L120 СЕРИЯ
D/E  ТИП 32 48 50
G 12 13,5 14
C 2 3,5 4
d 12 12 12

 

 

 

Типове за захващане на метални ролки от серия М

Тип "А"

Тип “A” M100 Серия M120 Серия M150 Серия
C 4 4 4
F 9 9 9
d 10 12 15
CH 8 10 12

Тип "B"

Тип “B” M100 Серия M120 Серия M150 Серия
G 13 13 13
E 12 15 15
d 10 12 15
M 6 8 8/10

Тип "C"

Тип “C” M100 Серия M120 Серия M150 Серия
G 25 31 35
C 10 11 12
E 15 20 23
M 10 12 14

Тип "D" и "Е"

D/E ТИП M100 Серия    
G 13,5    
C 3,5    
d 10    
D/E ТИП M110 Серия    
G 12,5    
C 2,5    
e 11    
D/E ТИП M120/50 Серия M120/60 Серия M120/76 Серия
G 13,5 13,5 15
C 3,5 3,5 5
d 12 12 12

Типове за захващане на PVC ролки от серия K

« 1 2 »
Сменен адрес