Български English

Ролки с гумени пръстени

Ролки с гумени пръстени

 Ролките с гумени пръстени са съставени на основа ролка върху която са монтирани набор от анти-износоустойчиви гумени пръстени. Те се използват да предотвратяват наранявания или скъсвания на транспортните ленти, причинени от падането на материала върху лентата.

Код D X S L T A W de d CH Тегло при L200 Тегло на пръстена
PG 3310 60 89 3 T+8 L-8 L+18 30 15 20 17 A10 0,10
PG 3311 102 A11 0,17
PG 3312 108 A12 0,20
PG 4310 89 20 14/17 A10 0,10
PG 4311 102 A11 0,17
PG 4312 108 A12 0,20
PG 4613 89 133 A13 0,22
PG 4614 159 45 A14 0,48
PG 5613 133 L+24 30 25 25 17/18 A13 0,22
PG 5614 159 45 A14 0,48
PG 6613 133 30 30 30 22 A13 0,22
PG 6614 159 45 A14 0,48

Ролки с раздалечени пръстени - тип 1

 Те се състоят от основни ролки и анти-самозалепващи пръстени. Те се използват за подпомагане връщането на лентата, когато се транпортират лепкави материали и за предотвратяване на натрупване на материал върху ролката, който пречи на нормалното движение на транспортната лента.

Код D X S L T A W de G1 G2 CH d Тегло при L200 Тегло на пръстена
PG 3320 60 108 3 T+8 L-8 L+18 22 15 80 50 17 20 D20 0,12
PG 3321 133 30 D21 0,26
PG 3622 89 D22 0,21
PG 4320 60 108 22 20 14/17 D20 0,12
PG 4321 133 30 D21 0,26
PG 4622 89 D22 0,21
PG 5622 L+24 25 17/18 25
PG 6622 30 22 30

N 400 450 500 600 650 700 800 900 1000 1200 1400
L 508 558 608 708 758 808 958 1058 1158 1408 1608
Гума № 5 6 7 9 10 11

Ролки с раздалечени пръстени - тип 2

 Те се състоят от основни ролки и анти-самозалепващи пръстени. Те се използват за подпомагане връщането на лентата, когато се транпортират лепкави материали и за предотвратяване на натрупване на материал върху ролката, който пречи на нормалното движение на транспортната лента.

Код D X S L T A de W Y CH d Тип на пръстена Тегло на пръстена
PG 33AD 60 108 3 T+8 L-8 L+18 15 90 22 17 20 D20/A12 0.12/0.20
PG 43AD 20 14/17
PG 36AD 89 133 15 17 D22/A13 0.21/0.22
RG 46AD 20 14/17
PG 56AD L+24 25 17/18 25
RG 66AD 30 22 30

N 400 450 500 600 650 700 800 900 1000 1200 1400
L 508 558 608 708 758 808 958 1058 1158 1408 1608
B 470 520 570 670 730 780 895 1000 1100 1310 1510
Централен пръстен № 2 2 3 4 4 4 4 4 6 7 8
Страничен   пръстен № 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8

Сменен адрес