Български English

Мелнични вериги

Мелничните вериги са стоманено-заварени и осигуряват икономичен и по-добър метод за пренасяне на повечето материали. Намират приложение в мелничната, дървообработващата(OSB), хранителната и други индустрии. Използват се основно за транспортиране на различни видове насипни материали.


Стоманено-заварена верига с начупени страни

WR – с начупени страни, с термообработени нитове
WH – с начупени страни, всички части са термообработени


Номер на веригата СТЪПКА ОПТИМАЛНА
СИЛА
ДОПУСТИМО РАБОТНО
НАТОВАРВАНЕ
СВЪРЗВАЩИ ЗВЕНА
СРЕДНО ТЕГЛО
mm Kg Pcs./Mtr. Kg./Mtr.
WR-78 66.269 12247.000 2041.000 15.1 6.4
WH-78 66.269 14969.000 2495.000 15.1 6.4
WR-78-4 101.600 12247.000 2041.000 9.8 5.2
WR-82 78.105 13608.000 2268.000 12.8 7.0
WH-82 78.105 16330.000 2722.000 12.8 7.0
WR-124 101.600 22861.000 3720.000 9.8 11.6
WH-124 101.600 25855.000 4309.000 9.8 11.6
WR-111 120.904 22861.000 4309.000 8.2 12.8
WH-111 120.904 27216.000 5443.000 8.2 12.8
WR-106 152.400 22861.000 3720.000 6.6 9.2
WH-106 152.400 27216.000 5443.000 6.6 9.2
WR-132 153.670 38783.000 6396.000 6.6 21.0
WH-132 153.670 55339.000 9208.000 6.6 21.0
WR-150 153.670 54432.000 8618.000 6.6 24.3
WH-150 153.670 55339.000 9208.000 6.6 24.3
WR-155 153.670 67133.000 9979.000 6.6 28.3
WH-155 153.670 79380.000 13154.000 6.6 28.3
WR-157 153.670 67133.000 9979.000 6.6 29.8
WH-157 153.670 79380.000 13154.000 6.6 29.8
WR-159 155.575 83916.000 12701.000 6.6 38.7
WH-159 155.575 95259.000 14515.000 6.6 38.7
WR-200 155.575 83916.000 12701.000 6.6 32.9
WH-200 155.575 86184.000 14515.000 6.6 32.9


Номер на веригата ПРИБЛИЗИТЕЛНА ОБЩА ШИРИНА ДЪЛЖИНА НА ЛАГЕРА ДИАМЕТЪР НА НИТА ДЕБЕЛИНА НА ПЛАНКАТА ВИСОЧИНА НА ПЛАНКАТА ПРИБЛИЗИТЕЛНА ПЛОЩ НА ВТУЛКАТА ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР НА ВТУЛКАТА
А B C D E F G
mm
WR-78 76.2 50.8 12.7 19.1 31.8 25.4 21.3
WH-78 76.2 50.8 12.7 19.1 31.8 25.4 21.3
WR-78-4 76.2 50.8 12.7 19.1 31.8 25.4 21.3
WR-82 85.7 57.2 14.2 19.1 31.8 28.6 25.4
WH-82 85.7 57.2 14.2 19.1 31.8 28.6 25.4
WR-124 108.0 69.9 19.1 9.5 38.1 38.1 38.1
WH-124 108.0 69.9 19.1 9.5 38.1 38.1 38.1
WR-111 122.2 85.7 19.1 9.5 44.5 44.5 38.1
WH-111 122.2 85.7 19.1 9.5 44.5 44.5 38.1
WR-106 108.0 69.9 19.1 9.5 38.1 38.1 38.1
WH-106 108.0 69.9 19.1 9.5 38.1 38.1 38.1
WR-132 161.9 111.9 25.4 12.7 50.8 69.9 44.5
WH-132 161.9 111.9 25.4 12.7 50.8 69.9 44.5
WR-150 165.1 111.9 25.4 12.7 63.5 69.9 44.5
WH-150 165.1 111.9 25.4 12.7 63.5 69.9 44.5
WR-155 162.7 112.7 28.6 14.3 63.5 69.9 44.5
WH-155 162.7 112.7 28.6 14.3 63.5 69.9 44.5
WR-157 171.5 117.5 28.6 15.9 63.5 69.9 44.5
WH-157 171.5 117.5 28.6 15.9 63.5 69.9 44.5
WR-159 171.5 117.5 31.8 15.9 76.2 69.9 48.3
WH-159 171.5 117.5 31.8 15.9 76.2 69.9 48.3
WR-200 171.5 117.5 31.8 15.9 63.5 69.9 48.3
WH-200 171.5 117.5 31.8 15.9 63.5 69.9 48.3

Стоманено-заварена верига с прави страни

WRC – с прави страни, с термообработени нитове
WHC – с прави страни, всички части са термообработени

Номер на веригата СТЪПКА ОПТИМАЛНА
СИЛА
ДОПУСТИМО РАБОТНО
НАТОВАРВАНЕ
СВЪРЗВАЩИ ЗВЕНА
СРЕДНО ТЕГЛО
mm Kg Pcs./Mtr. Kg./Mtr.
WRC-78 66.269 12247.000 2041.000 15.1 6.4
WHC-78 66.269 12247.000 2041.000 15.1 6.4
WRC-82 78.105 13608.000 2268.000 12.8 5.2
WHC-82 78.105 13608.000 2268.000 12.8 5.2
WRC-131 78.105 22861.000 3810.000 12.8 10.1
WHC-131 78.105 22861.000 3810.000 12.8 10.1
WRC-124 101.600 22861.000 3810.000 9.8 11.6
WHC-124 101.600 22861.000 3810.000 9.8 11.6
WRC-111 120.904 22861.000 3810.000 8.2 12.8
WHC-111 120.904 22861.000 3810.000 8.2 12.8
WRC-110 152.400 22861.000 3810.000 6.6 10.7
WHC-110 152.400 22861.000 3810.000 6.6 10.7
WRC-132 153.670 38783.000 6396.000 6.6 21.0
WHC-132 153.670 38783.000 6396.000 6.6 21.0
WRC-150 153.670 54432.000 8618.000 6.6 24.3
WHC-150 153.670 54432.000 8618.000 6.6 24.3
WRC-157 153.670 56700.000 9979.000 6.6 31.3
WHC-157 153.670 56700.000 9979.000 6.6 31.3


Номер на веригата ПРИБЛИЗИТЕЛНА ОБЩА ШИРИНА ДЪЛЖИНА НА ЛАГЕРА ДИАМЕТЪР НА НИТА ДЕБЕЛИНА НА ПЛАНКАТА ВИСОЧИНА НА ПЛАНКАТА ПРИБЛИЗИТЕЛНА ПЛОЩ НА ВТУЛКАТА ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР НА ВТУЛКАТА
А B C D E F G
mm
WHC-78 76.2 50.8 12.7 6.4 31.8 25.4 21.3
WRC-82 85.7 57.2 14.3 6.4 31.8 25.4 21.3
WHC-82 85.7 57.2 14.3 6.4 31.8 25.4 21.3
WRC-131 90.5 50.8 19.1 9.5 38.1 25.4 31.8
WHC-131 90.5 50.8 19.1 9.5 38.1 25.4 31.8
WRC-124 108.0 69.9 19.1 9.5 38.1 38.1 31.8
WHC-124 108.0 69.9 19.1 9.5 38.1 38.1 31.8
WRC-111 122.2 85.7 19.1 9.5 44.5 44.5 31.8
WHC-111 122.2 85.7 19.1 9.5 44.5 44.5 31.8
WRC-110 108.0 69.9 19.1 9.5 38.1 38.1 31.8
WHC-110 108.0 69.9 19.1 9.5 38.1 38.1 31.8
WRC-132 165.1 111.9 25.4 12.7 50.8 69.9 44.5
WHC-132 165.1 111.9 25.4 12.7 50.8 69.9 44.5
WRC-150 165.1 111.9 25.4 12.7 63.5 69.9 44.5
WHC-150 165.1 111.9 25.4 12.7 63.5 69.9 44.5
WRC-157 171.5 117.5 28.6 15.9 63.5 69.9 44.5
WHC-157 171.5 117.5 28.6 15.9 63.5 69.9 44.5


Усилена серия стоманено-заварена верига с начупени страни

WRXHD – усилена серия с начупени страни, с термообработени нитове
WHXHD – усилена серия с начупени страни, всички части са термообработени


Номер на веригата СТЪПКА ОПТИМАЛНА
СИЛА
ДОПУСТИМО РАБОТНО
НАТОВАРВАНЕ
СВЪРЗВАЩИ ЗВЕНА
СРЕДНО ТЕГЛО
mm Kg Pcs./Mtr. Kg./Mtr.
WR-78XHD 66.954 16330.000 2722.000 15.1 9.4
WH-78XHD 66.954 16330.000 2722.000 15.1 9.4
WR-82XHD 78.105 22861.000 3810.000 12.8 12.6
WH-82XHD 78.105 25855.000 4309.000 12.8 12.6
WR-124XHD 103.200 38556.000 6441.000 9.8 21.7
WH-124XHD 103.200 55339.000 9253.000 9.8 21.7
WR-106XHD 153.670 38556.000 6441.000 6.6 17.6
WH-106XHD 153.670 55339.000 9253.000 6.6 17.6
WR-132XHD 153.670 54432.000 9072.000 6.6 22.8
WH-132XHD 153.670 55339.000 9253.000 6.6 22.8


Номер на веригата ПРИБЛИЗИТЕЛНА ОБЩА ШИРИНА ДЪЛЖИНА НА ЛАГЕРА ДИАМЕТЪР НА НИТА ДЕБЕЛИНА НА ПЛАНКАТА ВИСОЧИНА НА ПЛАНКАТА ПРИБЛИЗИТЕЛНА ПЛОЩ НА ВТУЛКАТА ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР НА ВТУЛКАТА
А B C D E F G
mm
WR-78XHD 85.7 50.8 14.3 9.5 31.8 25.4 25.4
WH-78XHD 85.7 50.8 14.3 9.5 31.8 25.4 25.4
WR-82XHD 95.3 60.3 19.1 9.5 38.1 28.6 31.8
WH-82XHD 95.3 60.3 19.1 9.5 38.1 28.6 31.8
WR-124XHD 123.8 76.2 25.4 12.7 50.8 38.1 41.3
WH-124XHD 123.8 76.2 25.4 12.7 50.8 38.1 41.3
WR-106XHD 123.8 76.2 25.4 12.7 50.8 38.1 44.5
WH-106XHD 123.8 76.2 25.4 12.7 50.8 38.1 44.5
WR-132XHD 171.5 118.3 25.4 15.9 50.8 69.9 44.5
WH-132XHD 171.5 118.3 25.4 15.9 50.8 69.9 44.5

Усилена серия стоманено-заварена верига с прави страни

WRCXHD – усилена серия с прави страни, с термообработени нитове
WHCXHD – усилена серия с прави страни, всички части са термообработени

Номер на веригата СТЪПКА ОПТИМАЛНА
СИЛА
ДОПУСТИМО РАБОТНО
НАТОВАРВАНЕ
СВЪРЗВАЩИ ЗВЕНА
СРЕДНО ТЕГЛО
mm Kg Pcs./Mtr. Kg./Mtr.
WRC82XHD 78.105 25855.000 4309.000 12.8 12.4
WHC82XHD 78.105 25855.000 4309.000 12.8 12.4
WRC124XHD 103.200 38556.000 6441.000 9.8 21.7
WHC124XHD 103.200 55339.000 9253.000 9.8 21.7
WRC110XHD 153.670 38556.000 6441.000 6.6 17.6
WHC110XHD 153.670 55339.000 9253.000 6.6 17.6
WRC132XHD 153.670 54432.000 9072.000 6.6 22.8
WHC132XHD 153.670 55339.000 9253.000 6.6 22.8


Номер на веригата ПРИБЛИЗИТЕЛНА ОБЩА ШИРИНА ДЪЛЖИНА НА ЛАГЕРА ДИАМЕТЪР НА НИТА ДЕБЕЛИНА НА ПЛАНКАТА ВИСОЧИНА НА ПЛАНКАТА ПРИБЛИЗИТЕЛНА ПЛОЩ НА ВТУЛКАТА ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР НА ВТУЛКАТА
А B C D E F G
mm
WRC82XHD 95.3 60.3 19.1 9.5 38.1 28.6 31.8
WHC82XHD 95.3 60.3 19.1 9.5 38.1 28.6 31.8
WRC124XHD 123.8 76.2 25.4 12.7 50.8 38.1 41.3
WHC124XHD 123.8 76.2 25.4 12.7 50.8 38.1 41.3
WRC110XHD 123.8 76.2 25.4 12.7 50.8 38.1 44.5
WHC110XHD 123.8 76.2 25.4 12.7 50.8 38.1 44.5
WRC132XHD 171.5 118.3 25.4 15.9 50.8 69.9 44.5
WHC132XHD 171.5 118.3 25.4 15.9 50.8 69.9 44.5

Допълнителни звена за мелнични вериги

Звена К1 и А1

CHAIN NUMBER         G          H          J          K          M          N BOLT SIZE      O
                                                                             mm
WR-78 22.23 31.75 6.35 12.70 50.80 31.75 9.53
WR-78XHD 22.23 31.75 6.35 12.70 50.80 31.75 9.53
WR-82 22.23 38.10 6.35 15.88 60.33 44.45 9.53
WR-82XHD 28.58 38.10 9.53 15.88 60.33 44.45 9.53
WR-124 28.58 50.80 9.53 15.88 66.68 44.45 9.53
WR-124XHD 38.10 50.80 12.70 19.05 66.68 44.45 12.70
WR-111 31.75 53.98 9.53 15.88 79.38 44.45 9.53
WR-132 38.10 76.20 12.70 22.23 95.25 50.80 12.70
WR-132XHD 38.10 76.20 12.70 22.23 95.25 50.80 12.70

Звена К2 и А2

НОМЕР
НА ВЕРИГАТА
G H J K M N P РАЗМЕР НА БОЛТА O
mm
WR-78 22.23 20.64 6.35 12.70 50.80 53.98 28.58 9.53
WR-78XHD 22.23 20.64 6.35 12.70 50.80 53.98 28.58 9.53
WR-82 22.23 12.70 6.35 15.88 53.98 57.15 31.75 9.53
WR-82XHD 28.58 12.70 9.53 15.88 60.33 57.15 31.75 9.53
WR-124 28.58 22.23 9.53 15.88 66.68 76.20 49.21 9.53
WR-124XHD 38.10 22.23 12.70 19.05 66.68 101.60 49.21 12.70
WR-111 31.75 25.40 9.53 19.05 79.38 101.60 58.74 9.53
WR-132 38.10 41.28 12.70 19.05 95.25 107.95 69.85 12.70
WR-132XHD 38.10 41.28 12.70 22.23 95.25 107.95 69.85 12.70
WR-150 44.45 41.28 12.70 22.23 95.25 107.95 69.85 12.70

Звена R2

НОМЕР
НА ВЕРИГАТА
B G H J K СРЕДНО ТЕГЛО
mm Кг./М.
WR-78 25.40 39.69 25.40 6.35 12.70 6.55
WR-78XHD 28.58 39.69 25.40 9.53 15.88 11.16
WR-82 28.58 44.45 20.64 6.35 12.70 8.93


Звена RR-2

НОМЕР
НА ВЕРИГАТА
B G H J K СРЕДНО ТЕГЛО
mm Кг./М.
WR-78 25.40 39.69 25.40 6.35 12.70 7.14
WR-78XHD 28.58 39.69 25.40 9.53 15.88 11.91
WR-82 28.58 44.45 20.64 6.35 12.70 9.67
WR-82XHD 30.16 52.39 20.64 9.53 19.05 12.65
WR-124 34.93 47.63 38.10 9.53 19.05 13.84
WR-132 55.96 63.50 38.10 12.70 22.23 23.81

Звена S1

НОМЕР
НА ВЕРИГАТА
A G H L T СРЕДНО ТЕГЛО
mm Кг./М.
WR-124 107.95 95.25 25.40 92.08 9.53 25.89
WR-111 122.24 101.60 25.40 106.36 9.53 27.23
WR-106 107.95 95.25 25.40 92.08 9.53 23.96
WR-124XHD 123.83 95.25 32.54 104.78 12.70 38.69
WR-132 158.75 107.00 32.54 134.14 12.70 26.79
WR-150 158.75 139.70 32.54 134.14 12.70 26.79

Звена F4

НОМЕР
НА ВЕРИГАТА
G H J K1 K2 M P Q R S СРЕДНО ТЕГЛО РАЗМЕР НА БОЛТА O
mm Кг./М. mm
WR-78 44.45 25.40 6.35 12.70 22.23 57.15 23.81 15.88 28.58 47.63 12.35 9.53
WR-78XHD 44.45 25.40 6.35 12.70 22.23 57.15 23.81 15.88 28.58 47.63 14.73 9.53
WR-82 46.04 31.75 6.35 11.11 22.23 63.50 28.58 20.64 30.16 52.39 13.24 9.53
WR-82XHD 52.39 31.75 9.53 12.70 26.99 63.50 28.58 26.99 30.16 52.39 18.60 9.53
WR-124 52.39 29.37 9.53 12.70 26.99 66.68 26.99 26.99 33.34 52.39 17.26 9.53

Звена H1

НОМЕР
НА ВЕРИГАТА
F G H J СРЕДНО ТЕГЛО
mm Кг./М.
WR-78 38.10 92.08 12.70 4.76 9.82
WR-78XHD 38.10 92.08 12.70 4.76 14.14
WR-82 44.45 92.08 15.88 4.76 13.24
WR-82XHD 44.45 98.43 15.88 4.76 18.01

Звена H2

НОМЕР
НА ВЕРИГАТА
F G H J СРЕДНО ТЕГЛО
mm Кг./М.
WR-78 38.10 92.08 12.70 4.76 9.82
WR-78XHD 38.10 92.08 12.70 4.76 14.14
WR-82 44.45 92.08 15.88 4.76 13.24
WR-82XHD 44.45 98.43 15.88 4.76 18.01

Звена RF2

НОМЕР
НА ВЕРИГАТА
G H J L СРЕДНО ТЕГЛО
mm Кг./М.
WR-78 68.26 38.10 6.35 76.20 11.46
WR-78XHD 68.26 38.10 9.53 76.20 15.92
WR-82XHD 69.85 54.37 9.53 82.55 18.30
WR-124 82.55 50.80 12.70 107.95 23.51
WR-111 82.55 53.98 12.70 196.85 21.58
WR – 132 88.90 76.20 19.05 228.60 42.41

Звена RF12

НОМЕР
НА ВЕРИГАТА
G H J L СРЕДНО ТЕГЛО
mm Кг./М.
WR-78 68.26 38.10 6.35 76.20 11.46
WR-78XHD 68.26 38.10 9.53 76.20 15.92
WR-82XHD 69.85 54.37 9.53 82.55 18.30
WR-124 82.55 50.80 12.70 107.98 23.51
WR-111 82.55 53.98 12.70 196.85 21.58
WR – 132 88.90 76.20 19.05 228.60 42.41

« 1 2 »
Сменен адрес