Български English

Корообелващи и раздробяващи вериги

Корообелващите и раздробяващите вериги се използват главно в дървообработващи предприятия за пренасяне, повдигане и подреждане на транспортирания продукт. Преходните звена могат да бъдат както начупени, така и прави. Подходящи са при бавни движения или движения с умерена скорост и конвейерни приложения. Нитовете и втулките са предпазени от въртене в отворите на страничните планки.

Легенда за таблиците:
Нула(0) – безролкова
C – въглеродна стомана
CC – закалена въглеродна стомана
АC – закалено – стоманена сплав
CH- термообработена въглеродна стомана
АH- термообработена стоманена сплав

С начупени страни

Номер на веригата

Тип на веригата

СТЪПКА

ОПТИМАЛНА
СИЛА

ДОПУСТИМО РАБОТНО НАТОВАРВАНЕ

СВЪРЗВАЩИ ЗВЕНА

СРЕДНО ТЕГЛО

mm

Kg

Pcs./Mtr.

Kg./Mtr.

SO-578

0

66.269

8618.000

998.000

15.09

4.00

MO-88

0

66.269

9072.000

1089.000

15.09

5.70

LXS-882

0

66.269

13154.000

1270.000

15.09

5.80

MOH-578

0

66.269

8618.000

998.000

15.09

4.00Номер на веригата

ПЛАНКА

ПИН

ВТУЛКА

РОЛКА

ДЪЛЖИНА НА ЛАГЕРА

D

E

материал

C

A

материал

Н

материал

U

F

материал

B

mm

mm

mm

mm

mm

SO-578

4.00

25.40

CH

9.50

52.80

CH

14.30

CC

22.20

27.00

CC

36.50

MO-88

6.40

28.60

C

11.10

59.50

CH

15.90

CC

22.20

27.00

CC

41.30

LXS-882

6.40

28.60

CH

11.10

59.50

AH

15.90

AC

22.20

28.60

CH

176.20

MOH-578

5.60

25.40

CH

9.50

52.80

CH

14.30

CC

22.20

27.00

CH

36.10


С прави страни

Номер на веригата

Тип на веригата

СТЪПКА

ОПТИМАЛНА
СИЛА

ДОПУСТИМО РАБОТНО НАТОВАРВАНЕ

СВЪРЗВАЩИ ЗВЕНА

СРЕДНО ТЕГЛО

mm

Kg

Pcs./Mtr.

Kg./Mtr.

МS-88

S

66.269

11794.000

1134.000

15.09

5.70

81-X

S

66.269

9979.000

998.000

15.09

3.90

81-XH

S

66.269

18960.000

2268.000

15.09

5.80

81-XHS

S

66.269

18960.000

2268.000

15.09

6.30

SS-188

0

66.269

11794.000

1134.000

15.09

5.70Номер на веригата

ПЛАНКА

ПИН

ВТУЛКА

РОЛКА

ДЪЛЖИНА НА ЛАГЕРА

Block

Conn

Bисочина

материал

C

A

материал

Н

материал

U

F

материал

B

mm

mm

mm

mm

mm

МS-88

6.40

6.40

28.60

C

11.10

59.50

CH

15.90

CC

22.20

27.00

CC

41.30

81-X

4.00

4.00

28.60

CH

11.10

47.20

AC

15.90

AC

23.00

27.00

CH

34.90

81-XH

7.90

5.60

31.80

CH

11.10

59.20

AC

15.90

AC

23.00

27.00

CH

42.90

81-XHS

7.90

7.90

32.90

CH

11.10

63.50

AC

15.90

AC

23.00

27.00

CH

42.90

SS-188

6.40

6.40

28.60

CH

11.10

59.50

AC

-

-

22.20

27.00

CC

41.30


Звена и нитове за корообелващи и раздробяващи вериги


Звенa тип “TRIMMER LUGS”

Налични са със самопочистващи се отвори и са подходящи за следните вериги: SO-578, 81X, 81-XH, MS-88, MO-88, LXS-882

Звенa тип “BULLNOSE”

Избутващо звено при режещи операции

Ролкови звена от високомолекулярен полиетилен

Тези звена са подходящи за всички видове корообелващи и раздробяващи вериги, при които нитовете са предпазени от въртене в страниците. Височината и външния диаметър могат да се изработят по избор на клиента.


Звенa тип “81-X ROOFTOP”

Номер на веригата

А

B

C

mm

81-X ROOFTOP

38,1

46,04

66,27


Нитове за корообелващи и раздробяващи вериги

НОМЕР
НА ВЕРИГАТА

ВИД
НА НИТА

Диаметър на нита

Дължина на нита под главата

ПРИБЛИЗИТЕЛНО ТЕГЛО

mm

Kг./100 нита

SO-578

3

9.5

49.2

4.5

МS-88

3

11.1

57.2

7.3

81-X , 3939

3

11.1

48.8

5.4

МО-88

3

11.1

57.2

7.3

LXS-882

3

11.1

60.3

6.8

Сменен адрес