Български English

Конзолни сдвоени ролконосачи

Конзолен ролконосач с ролки серия Р200

 Конзолните ролконосачи са изработени от две ролки (серия P200), които са херметически затворени в краищата. Те са монтирани на една здрава структурна ос и намаленото разстояние между ролките, позволява използването на много гъвкави ленти.

Код H A A1 D T Тегло kg N
C 2330 155 430 390 60 190 2,40 300
C 2340 173 520 480 240 2,90 400
C 2345 183 586 550 275 3,25 450
C 2350 191 630 595 300 3,50 500
C 2360 215 730 695 350 4,00 600
C 2430 165 440 385 76 190 3,10 300
C 2440 180 530 480 240 3,70 400
C 2445 195 580 545 275 4,10 450
C 2450 200 648 593 300 4,40 500
C 2460 217 744 690 350 4,95 600

 

Конзолен ролконосач с ролки серия Р300

Код H A A1 D T Тегло kg N
C 3330 155 430 390 60 190 2,95 300
C 3340 173 520 480 240 3,50 400
C 3345 183 586 550 275 3,95 450
C 3350 191 630 595 300 4,25 500
C 3360 215 730 695 350 4,85 600
C 3430 165 440 385 76 190 3,72 300
C 3440 180 530 480 240 4,45 400
C 3445 195 580 545 275 4,92 450
C 3450 200 648 593 300 5,25 500
C 3460 217 744 690 350 5,95 600
C 3640 190 526 475 89 240 5,22 400
C 3645 203 590 540 275 5,85 450
C 3650 208 640 590 300 6,30 500
C 3660 223 736 685 350 7,20 600

Сменен адрес